PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY
ORGANIZATOR

Rejestracja udziału w konferencji Aplikacje TV

Zasady uczestnictwa w konferencji Aplikacje TV

Udział w konferencji Aplikacje TV, która odbędzie się 8 marca 2016 r. jest płatny.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

 • 1950 zł netto - dla jednej osoby
 • 4500 zł netto - pakiet dla 3 uczestników z jednej firmy (jedna, zbiorcza faktura vat) - kod promocji: PKT03
 • 6000 zł netto - pakiet dla 5 uczestników z jednej firmy (jedna, zbiorcza faktura vat) - kod promocji: PKT05

  Dane o uczestniku konferencji Aplikacje TV

  Adres korespondencyjny:

  imie:
  nazwisko:
  stanowisko:
  firma (do wpisania na identyfikatorze):
  ulica i nr:
  kod pocztowy:
  miasto:
  telefon:
  e-mail:

  Dane do wystawienia faktury VAT:

  pełna nazwa firmy:
  kod pocztowy:
  miasto:
  ulica i nr:
  państwo:
  NIP:
  kod promocji:
  Certyfikat uczestnictwa proszę mi przysłać w postaci pliku pdf na adres mailowy wskazany w formularzu.
  Certyfikat uczestnictwa proszę mi przysłać w postaci papierowej na adres korespondencyjny wskazany w formularzu.
  Upoważniam firmę ARBG do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto firmy ARBG: ING BSK III O/Gliwicach nr 71 1050 1298 1000 0022 7380 9034 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.